Troost & Meer

Begeleiding

Op een aantal momenten in de week zijn er bijeenkomsten voor lotgenoten om te praten in kleine groepen van maximaal acht personen. Themagroepen zijn bijvoorbeeld verlies van een dierbare, verlies van gezondheid en ouders van een overleden kind.

Herkenning, een luisterend oor, sociaal contact en erkenning zijn kernwoorden. Het verdriet wordt draaglijker omdat je weet dat je niet de enige bent. Want soms zijn woorden hierbij niet nodig omdat een blik je genoeg zegt.

Wat is er nodig om de draad weer op te pakken en zelfstandig verder te gaan met je leven? Hoe ga je om met verdriet of verlies? Wij bieden een luisterend oor, of helpen juist met praktische zaken zodat er weer overzicht is. Bijvoorbeeld door samen met jou het huis of de administratie weer op orde te brengen. 

Troost & Meer heeft als onderaannemer een klachtenprocedure. Wanneer u een klacht in wilt dienen kan dat direct online via het klachtenformulier op de website van Beter Thuis Wonen.

U kunt dit formulier ook als pdf hier downloaden en dit insturen per post.