Geen van de bestuursleden krijgt een bezoldiging voor de werkzaamheden die zij uitoefenen voor de stichting. Wel krijgen alle bestuursleden de mogelijkheid om te kiezen voor een vrijwilligersvergoeding van € 50,= per jaar en kunnen zij onkostenvergoeding declareren voor gemaakte kosten voor activiteiten/werkzaamheden voor de stichting, zoals een kilometervergoeding. De vergoeding zal nooit hoger zijn dan de gemaakte kosten. Als kilometervergoeding wordt de wettelijk maximaal onbelaste kilometervergoeding gehanteerd.