Bestuur

Alberta Kuil, voorzitter
Jack Buter, penningmeester
Marian Ek, secretaris
Wendy Nieuwenhuis, lid
Gerrit Blaauw, lid

Doel

De stichting heeft als doel: ondersteuning, informatie en herdenkingsmogelijkheden bieden bij verlies en rouw, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan die deel uitmaken van organen van de stichting.

– De stichting beoogt het algemeen nut.
– De stichting heeft geen winstoogmerk.

KvK-nummer: 56109636

E-mail
troostgroningen@gmail.com

Facebook
www.facebook.com/troostgroningen/